Här hittar du svenska stödtjänster på nätet och per telefon som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det. Du får gärna meddela oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Decibel
En ungdomsinformations-  och rådgivningstjänst för unga i elva kommuner i Österbotten. Ger hjälp och stöd enligt ungas behov, bl.a. med tjänsten Våga fråga.

Koppari
Hjälper unga i Borgå, Sibbo och i Österbotten att hitta passande tjänster på svenska.

Krisjouren för unga
Konfidentiellt samtalsstöd för unga och unga vuxna i åldern 12-29 samt deras familjer. Face to face besök, samtal per telefon eller e-post.

Kyrkans samtalstjänst
telefonjour 0400 22 11 90, alla dagar kl. 20-23
chat måndag-torsdag kl. 19-21

Peluuri.fi
Anonym och kostnadsfri hjälplinje 0800 100 101 när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12-18.

Penno.fi
Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Studieinfo
Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen där finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.