UngInfo-appen

OBS! Vi har stött på två fel i appen som vi uppdaterar som bäst:
1) På Android versionen visar appen inte de lokala tjänsterna för Borgå.
2) Webb länken för de olika tjänsterna fungerar inte.
Vi beklagar över detta och åtgärdar felet så snabbt som möjligt.


UngInfo är en mobilapplikation där du som är ung kan hitta olika svenskspråkiga stödtjänster riktade till unga i Nyland. Genom att ladda ner appen kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi.

UngInfo-appen hjälper unga att snabbt o enkelt hitta svenskspråkiga tjänster.

– Stöd och information om yrken, arbetssökning, rättigheter och skyldigheter som arbetstagare etc.

– Stöd och information om studier, arbete och praktik utomlands.

– Stöd och information om svenska skolor, studiehelheter och kurser.

– Information om hur och var man kan söka ekonomiskt stöd, få råd och hjälp med personlig ekonomi etc.

– Stöd och information om fysiskt och psykiskt välmående, samt var man kan söka hjälp.

– Information om samtalstjänster.

– Kalenderfunktion med svenskspråkiga evenemang, viktiga datum gällande ansökningar till skolor och datum för ansökan om stipendier och bidrag, studentskrivningar etc.

– Möjlighet att ställa frågor anonymt på frågetjänsten Fråga.

– Direkt länk till chatten Sluta Panta

 

 

Ladda ner appen

Appen är enkel att använda. På första sidan hittar du enkla frågor som leder dig vidare till de tjänster du söker.

Under välmående hittar du information om psykisk, fysisk eller sexual hälsa, familjerelationer, missbruk och rusmedel. Om du vill hitta information om samtalstjänster, vårdtjänster eller webbtjänster där du kan tala med någon anonymt, så finns också den informationen här.

Här hittar du information om jobb i Finland eller utomlands, volontärarbete, Au Pair-arbete och praktikmöjligheter. Du hittar även organisationer som erbjuder arbets- och karriärvägledning ifall du vill tala med någon i person.

Här hittar du information om svenskspårkiga utbildningar på andra stadiet, tredje stadiet, studier utomlands samt kortare kurser och utbildningar. Du hitta också information om var du kan få studievägledning i person.

Här hittar du information om hur man kan sköta sin egen personliga ekonomi, var och när man kan söka stipendier eller andra bidrag samt var man kan få hjälp och stöd med sin personliga ekonomi.

Här hittar du information om olika svenskspråkiga samtalstjänster som erbjuds i Nyland. Vare sig du vill tala om arbets- eller studiemöjligheter eller kanske vill tala om något som besvärar dig. Du hittar även uppgifter till telefon- och online tjänster ifall du inte har möjlighet eller vill träffas i person.