Hygienpass tentamen

Bild: Hygienpass tentamen

Behöver du ett hygienpass? Ungdomsakademin Luckan erbjuder möjligheten att avlägga testet under ledning av Hygienkompetenstestare Monica Lindström. Detta är endast ett tentamenstillfälle, deltagarna bör ha bekantat sig med materialet på förhand. I fall du behöver hjälp med att hitta materialet kontakta Ungdomsakademins ungdomsinformatör. Efter godkänt kompetenstest får du intyget hemskickat.

Test och intyg kostar 20 euro och du bör ha med dig ett giltigt ID; pass (vars giltighetstid inte har gått ut), körkort eller annat av polismyndighet utfärdat ID. FPA kortet duger alltså inte.

Anmälningar till tentamen senast 7.2 via linken. OBS! max 30 deltagare!

https://docs.google.com/forms/d/1_E5_PcRbmUgNYDUzPfK5Xirvyvcoc9LoLgyoHabN8As/edit

Observera att deltagarna bör vänta på att kompetenstestaren hinner rätta testen, så trots att testet tar endast en timme kan tiden dra ut i fall det är många deltagare och därmed många test att gå igenom.

 

Detaljer

Datum: 14 februari | 16:00 - 17:30

Plats:
Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28
Borgå, 06100 Finland