Mångkulturellt café

Bild: Mångkulturellt café

Ungdomsakademin ordnar tillsammans med Luckan Integration ett mångkulturellt café för att uppmärksamma dagen mot rasism. Det mångkulturella cafét är en mötesplats för människor och syftet är att möta personer från en annan bakgrund och kultur än vår egna. Så kom modigt till det mångkulturella cafét och bekanta dig med olika länder, språk och kulturer!

Grupper får gärna anmäla sig på förhand till borga@ungdomsakademin.fi.

 

Detaljer

Datum: 21 mars | 12:00 - 15:00

Plats:
Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28
Borgå, 06100 Finland