Nina Rung om internet som forum för sexualbrott

Bild: Nina Rung om internet som forum för sexualbrott

Nina Rung (SE) är kriminolog och genusvetare med lång erfarenhet av normarbete och prevention av våld, och är speciellt inriktad på bemötande av unga som utsatts för sexualbrott. Föreläsningens fokus ligger på hur internet har påverkat sexualbrott, men även förmågan till motstånd samt hur vi tillsammans kan agera förebyggande.

Arrangeras tillsammans med Folkhälsan, Krisjouren för unga och Barnavårdsföreningen

(Reservation för ändringar i tidtabellen)

Foto: Infinity Studio


Detaljer

Datum: 8 maj | 14:00 - 16:00

Plats:
G18, Georgsgatan 18
Helsingfors, 00100