Om arbete – från drömmar och mening till tvånget att försörja sig

Bild: Om arbete – från drömmar och mening till tvånget att försörja sig

Välkommen på en föreläsning med Mio Lindman, filosofie doktor. Under tillfället närmar vi oss frågor kring arbetsmarknadens förändring och arbetets tvetydiga mening idag. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla, särskilt intressant är den för professionella som handleder unga i frågor om arbete.

Arbete har en grundläggande roll i vårt samhälle både för individen och för samhällsekonomin. Å ena sidan förknippas arbete med självförverkligande och personlig utveckling, men å andra sidan är försörjning – att ha ett jobb som fixar mat på bordet – också en helt avgörande aspekt av arbetets roll. Vi hoppas på att kunna hitta ett jobb som vi trivs med och som är meningsfullt – men samtidigt uppmanas människor att ta emot vilket jobb som helst för att ta sig in på arbetsmarknaden eller för att kunna betala hyran. Det råder tvära kast i hur vi talar om arbete: från drömmar och mening, till tvånget att försörja sig. 

Det talas ofta om att vi står inför stora utmaningar när det gäller framtidens arbete. Kommer det att finnas jobb för alla, eller ens de flesta, när det redan idag är så att full sysselsättning ses som ett omöjligt mål? Framtidens utmaningar tecknas för det mesta i termer av sysselsättning: hur ska nya jobb skapas, hur ska nya tillväxtbranscher hittas? Men det finns också en helt annan ingång in i framtidens frågor om arbete. Måste vi vara så beroende av lönearbete, som vi är nu? Är det viktigare att det finns meningsfulla sysslor och bra gemenskaper, än det, att alla har ett traditionellt lönearbete?

Plats: Luckan Helsingfors, Simonsgatan 8, Torget

Anmäl dig här nedan:

 

 

Detaljer

Datum: 29 november, 2017 | 16:00 - 18:00

Plats:
Luckan Helsingfors, Simonsgatan 8
Helsingfors, Nyland 00100 Finland