Respekt-utbildning för professionella

Bild: Respekt-utbildning för professionella

Respektutbildningen är en fortbildning för professionella inom ungdomssektorn. Under fortbildningen presenteras respektmaterialet som handlar om interaktiva och diskriminationsförebyggande metoder vilka kan användas i arbetet med unga. Under workshopens gång går vi igenom materialet och deltagarna i fortbildningen får ta del av praktiska övningar som kan användas med ungdomsgrupper. Tillfället riktar sig till professionella som arbetar med unga och studerande inom det sociala området.

Fortbildningen äger rum i Winellska skolan.

Mirjam Malik från Ungdomsakademin Luckan föreläser. Anmäl dig senast tisdagen den 04.12.2017 här nedan:

Detaljer

Datum: 11 december, 2017 | 15:45 - 19:45

Plats:
Winellska skolan, Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt,