Luckans fortbildningar riktar sig till professionella som arbetar med ungdomar eller med frågor som berör ungdomsarbetet. Fortbildningarnas temaområden varierar och Ungdomsakademin strävar efter att ordna fortbildningar som kan ge deltagarna nya infallsvinklar i det egna arbetet. Fortbildningarna ordnas på olika håll i Svenskfinland och koordineras av fortbildningsplanerare Ellen Sammallahti, ellen.sammallathti@luckan.fi
De regionala ungdomsinformatörerna och koordinatorerna arrangerar nätverksträffar för yrkesgrupper som arbetar med unga och unga vuxna. Kontakta dem gärna om du vill veta mera.
 

FORTBILDNINGAR HÖSTEN 2018

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

Globalisering, digitalisering och artificiell intelligens; massiva trender som påverkar världen och förändrar arbetslivet. Förändringar sker snabbare idag än någonsin tidigare och det som är viktigt idag kan vara obetydligt imorgon. Vad betyder dessa förändringar för arbetare? Vem vill företag anställa i framtiden, vilka kompetenser och förmågor blir viktiga?

Jonathan Rasmus, psykolog och konsult på Cubiks kommer att dra föreläsningen. Jonathan jobbar med organisationspsykologi och hjälper företag med rekrytering och val av personal samt gör även olika undersökningar till företag.

15:00-15:50 Föreläsning
15:50-16:00 Paus
16:00-16:30 Frivillig diskussion / workshop kring ämnet.

Föreläsare: Jonathan Rasmus

Datum: 19.9.2018 kl. 15-17
Plats: Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8
Anmäl dig till evenemanget här.

Artificiell ungdomsintelligens – att stöda ungdomar på nätet.

Den 20.9 kommer IT-pedagogen Johanna Björkell till Folkhälsans hus i Vasa för att föreläsa om användningen av IT-verktyg och sociala medier i arbetet med ungdomar. Under föreläsningen kommer hon att berätta mera om ungdomars rättigheter och skyldigheter på sociala medier och hur du i ditt yrke kan lotsa ungdomar på nätet. Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter unga.

Föreläsare: Johanna Björkell, IT-pedagog

Datum: 20.9 kl. 16-18
Plats: Rådhusgatan 25, Folkhälsans hus (Eksalen), Vasa
Anmäl dig till evenemanget här.

Brottsprocessen

Vill du veta mer om hur rättsprocessen går till för en person som har blivit utsatt för sexuellt våld? Vilka rättigheter brottsoffer har och hur hen kan söka hjälp? Brottsofferjourens regiondirektör Sari Somppi ger dig mer information om detta 11.10 i Folkhälsans hus (Eksalen) i Vasa. Föreläsningen ordnas i samarbete med Folkhälsan och riktar sig till vuxna.

Föreläsare: Sari Somppi, Brottsofferjouren

Datum; 11.10 kl. 15-17:00
Plats: Rådhusgatan 25, Folkhälsans hus, Vasa
Anmäl dig till evenemanget här.

EU-projekt for dummies

Vill du veta mer om hur man ansöker om EU-finansiering för ett projekt? Fortbildningen ger dig grunderna i hur man skriver en projektansökan och en inblick i hur processen ser ut. Projektet Osuma öppnar upp hur resultatet av ett projekt kan se ut och hur man kan öka EU-finansiering inom det svenskspråkiga ungdomsarbetet.

Föreläsare: Jessica Lerche (Luckan) och Riikka Wallin (Osuma)

Datum: 22.10.2018 kl. 15-18
Helsingfors Luckan (Verandan), Georgsgatan 31
Anmäl dig till evenemanget här.

Den virtuella dimensionen i barns och ungdomars liv

Kommunikationen mellan ungdomar utspelar sig allt oftare på sociala medier och i arbetet med barn och unga blir det allt vanligare att använda sig av digitala verktyg för att undervisa, kommunicera och dokumentera. Föreläsningen ger en inblick i forskning kring hur barn och ungdomar använder och upplever modern informations- och kommunikationsteknologi samt diskuterar föräldrars, lärares och andra vuxnas roller i det hela.

Workshop (Sällskapet för mediefostran), kl.17-18

Mind Over Media – hur påverkas vi? Vi bekantar oss med centrala metoder för mediepåverkan utgående från det aktuella EU-projektet Mind Over Media. Deltagarna får reflektera kring sin egen medierelation och utveckla sitt källkritiska tänkande.

Föreläsare: Camilla Granholm

Workshop: Sällskapet för mediefostran

Datum: 31.10 kl. 15:00 – 17:00
Plats: Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8
Anmäl dig till evenemanget här.

Den virtuella dimensionen i barns och ungdomars liv

Kommunikationen mellan ungdomar utspelar sig allt oftare på sociala medier och i arbetet med barn och unga blir det allt vanligare att använda sig av digitala verktyg för att undervisa, kommunicera och dokumentera. Föreläsningen ger en inblick i forskning kring hur barn och ungdomar använder och upplever modern informations- och kommunikationsteknologi samt diskuterar föräldrars, lärares och andra vuxnas roller i det hela.

Workshop (Sällskapet för mediefostran), kl.17-18

Mind Over Media – hur påverkas vi? Vi bekantar oss med centrala metoder för mediepåverkan utgående från det aktuella EU-projektet Mind Over Media. Deltagarna får reflektera kring sin egen medierelation och utveckla sitt källkritiska tänkande.

Föreläsare: Camilla Granholm

Workshop: Sällskapet för mediefostran

Datum: 1.11 kl. 15:00-17:00
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7 rum103, Åbo
Anmäl dig till evenemanget här.

Tonåringar och sex – hur ska vi tackla ämnet?

Unga har många funderingar kring sin sexualitet, men som vuxen är det inte alltid lätt att veta vad man ska ta upp och på vilket sätt. Här går vi igenom vanliga frågor som tonåringar har, vad som är aktuellt just nu och hur vi kan stöda ungas sexuella hälsa i vardagen. Vi tar upp hur man på ett lätt sätt kan diskutera allt från kropp och sex till porr och övergrepp.

Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa.

Föreläsare: Suss Åhman

Datum: 22.11 kl.13:00-16:00
Plats: Borgå, adress meddelas senare
Anmäl dig till evenemanget här.