Luckans fortbildningar riktar sig till professionella som arbetar med ungdomar eller med frågor som berör ungdomsarbetet. Fortbildningarnas temaområden varierar och Ungdomsakademin strävar efter att ordna fortbildningar som kan ge deltagarna nya infallsvinklar i det egna arbetet. Fortbildningarna ordnas på olika håll i Svenskfinland och koordineras av fortbildningsplanerare Ellen Sammallahti, ellen.sammallathti@luckan.fi
De regionala ungdomsinformatörerna och koordinatorerna arrangerar nätverksträffar för yrkesgrupper som arbetar med unga och unga vuxna. Kontakta dem gärna om du vill veta mera.
 

FORTBILDNINGAR HÖSTEN 2018

Seminarium – Smidiga övergångar i Svenskfinland och Stora Komet

ESF-projekten / STORA KOMET -vägledningsprojekt på svenska i Nyland & Smidiga övergångar i Svenskfinland

Välkommen till ESF -projekten Smidiga övergångar i Svenskfinland och Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland slutseminarium där de senaste projekt-resultaten inom vägledning och studiestigar presenteras.

Seminariet är riktat till elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, vägledare på arbets- och ungdomsverkstäder, vägledare på arbets- och näringsbyråerna samt övriga intresserade samt projektens deltagare och samarbetspartners.

Tid: onsdag den 21 november 2018, kl. 9.30 – 15.45
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Anmäl dig här.

Seminariet streamas – länken till dem som anmält sig att delta i seminariet via Internet sänds senare. Seminariet är gratis. Deltagarna står för sina resekostnader och lunchen själv.


Program:

9.30   registrering & kaffe

10.00 Välkommen! 
överinspektör Michael Mäkelä, Regionförvaltningsverket

10.15 Studievägar och möjligheter
Projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland
Harriet Bystedt, Yrkesakademin i Österbotten

11.30 Lunch på egen bekostnad

12.30 Insikt – utsikt – framsikt 
Stora Komet – vägledningsprojekt på svenska i Nyland
Dana Björkström-Jung, Yrkeshögskolan Novia & Jessica Lerche, Luckan rf.

13.30 Pejla framtiden – sammanfattande diskussion

14.00 kaffe & mingel

14.30 ”Sälj de jordgubbar du har”
 Verktyg och redskap att se framåt i livet. Som inspiratör Anna Bertills.

15.40 Tack och trevlig hemresa!

Tonåringar och sex – hur ska vi tackla ämnet?

Unga har många funderingar kring sin sexualitet, men som vuxen är det inte alltid lätt att veta vad man ska ta upp och på vilket sätt. Här går vi igenom vanliga frågor som tonåringar har, vad som är aktuellt just nu och hur vi kan stöda ungas sexuella hälsa i vardagen. Vi tar upp hur man på ett lätt sätt kan diskutera allt från kropp och sex till porr och övergrepp.

Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa.

Föreläsare: Suss Åhman

Datum: 22.11 kl.13:00-16:00
Plats:Grand-Luckan, Biskopsgatan 28, 06100 Borgå.
Anmäl dig till evenemanget här. 

Brottsprocessen

Vill du veta mer om hur rättsprocessen går till för en person som har blivit utsatt för sexuellt våld? Vilka rättigheter brottsoffer har och hur hen kan söka hjälp? Brottsofferjourens regiondirektör Sari Somppi ger dig mer information om detta 27.11.2018 på After Eight i Jakobstad. Föreläsningen ordnas av Ungdomsakademi Luckan och Folkhälsan.
Föreläsningen riktar sig till vuxna.

Föreläsare: Sari Somppi, Brottsofferjouren
Datum: 27.11.2018 kl.14-15

Adress: Storgatan 6, 68600 Jakobstad