Nomis1234
Raseborg

Hej.

Jag har en fråga gällande juridiska studier. Om jag studerar juridik i t.ex. Sverige kan jag ändå jobba med det i andra länder bl.a i Finland eller gäller bara studierna i det landet där man tagit examen?

Hej,

tack för din fråga. De finländska och utländska högskoleexamina är oftast formellt likvärdiga. Det viktigaste efter examen är vad man har lärt sig och vad man har i bagaget. En vistelse utomlands kan ofta ge tilläggspoäng när man väl söker arbete.

Det är möjligt att jobba i Finland som jurist även om du har utfört din jurist magister examen utomlands. Men för att arbeta i Finland med en examen utförd någon annanstans än i Finland bör du ha ett beslut från Utbildningsstyrelsen som erkänner dina yrkeskvalifikationer. Då du får ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer är det alltid enligt lagen i det land du vill arbeta i.

Innan man bestämmer sig för att studera utomlands lönar det sig att undersöka vilka fördelar en utländsk examen ger. Studier utomlands enbart för studielivets skull kan bli kostsamt och vid universitet utomlands måste man ofta betala en avgift för varje läsår. Men att studera utomlands kan ge ett nytt perspektiv på livet och i vissa fall är det lättare att få en studieplats utomlands än i Finland.

För mera information om erkännande av examina kan du kolla in:

https://www.norden.org/sv/hallaa-norden/finland/jobba-i-finland/erkaennande-av-utlaendska-examina-i-finland

http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina”>http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina

Lycka till i framtiden och hoppas svaret var en liten hjälp på vägen!

Hälsningar,

Heidi
ungdomsinformatör

Ungdomsakademin Luckan