Hej,

det var för några år sen tal om att man skulle sänka åldern för att övningsköra som 16 åring med bil.

Blev det något av det?

Drivern Xp Raseborg

Hej,

tack för din fråga. Det stämmer mycket väl att det har funnits funderingar kring att 16-åringar skulle få börja övningsköra. Trafiksäkerhetsverket gav år 2015 ett förslag om att ungdomar ska få börja övningsköra två år innan de tar körkort. I förslaget ingick att 16-åringar med övningstillstånd skulle få köra bil ensamma. 2015 ställde sig många bilskolor positiva till förslaget men ännu har ingen lagändring om att få börja övningsköra som 16-åring trätt i kraft.

I finska lagen står det att förarutbildningen i bilskola för till exempel mopedkörkort får inledas tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Körundervisning i trafiken får dock ges först när eleven har fyllt 15 år. Utbildningen för körkort för kategori B (personbild) får inledas tidigast ett år innan minimiåldern för körkortet uppnås.

Om du studerar för en yrkesinriktad grundexamen som är avsedd för uppgifter som lastbils- och bussförare kan du påbörja förarutbildning redan som 16-åring men körundervisning i trafiken ges först då du fyllt 17 år.

Hoppas svaret var till din hjälp och ta det lungt i trafiken.

hälsningar,

Heidi

ungdomsinformatör och vägledare

Ungdomsakademin Luckan