Vad är A1 språk ellee A2, B1språk på Gymnasium. Hur svårt är det(CEFR)? Vilken är den svåraste?

Nina vasa

Hej!

I gymnasiet i Finland använder man sig av bedömningsskalan enligt den gemensamma europeiska referensramen (GER).

Ett A-språk är de som man inlett under lågstadiet (årskurs 1-6) till exempel som finska och engelska. A1 språk ska man senast börja ta på årskurs 3 i den grundläggande utbildningen och alla elever har ett A1 språk.

B-språken är de som man inlett under högstadiet (årskurs 7-9). B1 är en lärokurs i ett obligatorisk språk som har inletts i årskursena 7-9 och B2 är i ett valfritt språk. Så om man exempelvis inte läst engelska på lågstadiet, tar man det som en B1 språk i högstadiet. B3 betecknar en lärokurs i ett valfritt språk som man har inlett i gymnasiet.Så med andra ord är A-språk de som du börjat tidigare med än B-språken.Studierna i de språk som har valts och inletts i årskurserna 1–6 och 7–9 som A1-, A2-, B1- och B2-språk fortsätter i gymnasiet. Om du t.ex. aldrig läst tyska förrän gymnasiet, kommer du inte kunna ta det som ett A-språk.

CEFR använder sig av andra skalor där A1 är den lättaste och då har man grunderna i språket medan C2 är den mest avancerade.

Trevlig fortsättning!

Maria,
Praktikant, Ungdomsakademin Luckan