Matilda

Hej! Jag går just nu på en merkonom-utbildning och undrar vad det egentligen är för skillnad mellan yrkena merkonom och tradenom? Har länge funderat om jag sedan ska fortsätta till tradenom men har fått bilden att det kanske inte är så stor skillnad mellan yrkena dvs skulle inte löna sig.

Hejsan!

Merkonomutbildningen är, som du säkert vet, en grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningens mål är att den som avlagt merkonomexamen kan utföra arbetsuppgifter inom kundservice, försäljning och marknadskommunikation. Tradenomutbildningen, som är en yrkeshögskoleexamen, ger däremot fördjupade kunskaper i företags funktioner, informationssystem, metodik och företagsekonomisk specialkunskap. Tradenomutbildningen erbjuder även möjligheten att välja inriktning inom bl.a. marknadsföring, logistik, Financial Management och turism – vilket ger dig spetskompetens inom ditt valda område.

Huruvida det lönar sig för dig att fortsätta studera till tradenom efter din merkonomutbildning beror förstås på vad du förväntar dig av din karriär och hurdan arbetsplats du vill jobba på. Mycket beror förstås på den enskilde personen, men jag tror dock att tradenomer just nu har lättare att komma in på arbetsmarknaden (i.o.m högre utbildning) samt har större möjligheter att avancera. Att vidareutbilda sig är aldrig en negativ sak, men i fall du vill satsa på ett direkt försäljningsarbete kan tradenomutbildningen kännas onödig. Om du däremot vill jobba med t.ex. företagsekonomi, på bank eller med marknadsföring kommer du i längden att behöva en tradenomexamen.

Hoppas detta svarade på din fråga och att du har nytta av denna information när du fattar dina beslut om framtiden. Jag önskar dig lycka till i studierna.

Nadina Vihinen
Ungdomsinformatör
Ungdomsakademin Luckan