TA GÄRNA KONTAKT MED OSS

Vi erbjuder tjänster både lokalt, regionalt, nationellt och på webben. Ta gärna kontakt med oss när du har frågor och förslag.

Föreningn Luckan / Helsingfors
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors


Jessica Lerche
Tf. utvecklingschef
+358 (0)50-3733925
jessica.lerche(at)luckan.fi


Greta Storlund
Informationsansvarig
greta.storlund(at)luckan.fi
+358 (0)50-5210 093


Louise Mannil
Ungdomsinformatör och vägledare /
Ansvarar för Sluta panta-chatten
helsingfors(at)ungdomsakademin.fi
louise.mannil(at)luckan.fi
+358 (0)50-530 6611


Liselott Lindén
Koordinator / Ansvarar för skolbesök
liselott.linden(at)luckan.fi,
+358 (0)400-593 919


Mimmi Malik (Tjänstledig)
Koordinator
mirjam.malik(at)luckan.fi
+358 (0)400-774 818


Sebastian Weckman
IT
sebastian.weckman(at)luckan.fi,
+358 (0)400-604 868

Ungdomsakademin i Åbo
Auragatan 1B, 20100 Åbo


Ida Kallström
Ungdomsinformatör och vägledare
abo(at)ungdomsakademin.fi
+358 (0)45-863 7373

Ungdomsakademin i Borgå
Biskopsgatan 28, 60100 Borgå


Charlotta Eriksson
Ungdomsinformatör och vägledare
borga(at)ungdomsakademin.fi
+358 (0)40-727 4683

Ungdomsakademin i Kyrkslätt
Saloviusvägen 3, 02400 Kyrkslätt


Heidi Östling
Ungdomsinformatör och vägledare
kyrkslatt(at)ungdomsakademin.fi
+358 (0)40-6752982.

Ungdomsakademin i Vasa
Rådhusgatan 25, 65100 Vasa


Ellen Sammallahti
Fortbildningsplanerare
ellen.sammallahti(at)luckan.fi
+358 (0)50-4642810