Bibliotek

Biblioteken finns till för alla och fungerar som en träffpunkt i en annars så hektisk vardag. Förutom böcker kan man på biblioteken även låna tidningar, filmer, cd-skivor etc. För att låna biblioteksmaterial krävs ett bibliotekskort, och de flesta bibliotek upprätthåller även en elektronisk databas över sina samlingar på de egna webbsidorna. Biblioteken erbjuder även en utmärkt […]

Read More

Teater

  Den finlandssvenska teaterscenen är livskraftig och erbjuder den svenskspråkiga befolkningen möjlighet att engagera sig i amatörteatergruppers verksamhet samt att som medlem i publiken njuta av föreställningarna som erbjuds. Genom teatervärlden får du en chans att låtsas vara någon annan och göra saker som du inte själv i det verkliga livet annars skulle göra. Lider […]

Read More

Konst

  Konst är bra för både kropp och själ. Att sätta sig ner en stund för att skapa med händerna eller gå på en utställning hjälper oss att utvidga vår kreativitet, att söka inspiration och väcka våra sinnen. Då man ger utlopp för sin inre energi och kreativitet minskar stressen och vi mår helt enkelt […]

Read More

Musik

Musikens värld är förtrollande och öppnar oanade upplevelser både för aktiva musikutövare och åhörare. Musik gynnar såväl vårt fysiska som psykiska välbefinnande, och erbjuder en gemenskap där människor av slag kan mötas över språkgränser. Det finns mångsidiga möjligheter att idka musik för musikälskare i alla åldrar och på alla slags nivåer. Musikundervisning ordnas bl.a. av […]

Read More

Idrott

Motion erbjuder en källa för glädje och livskraft, och har centrala hälsoeffekter för förebyggandet av olika sjukdomar. Om vi motionerar och vistas ute i naturen mår vi bra både i kropp och själ. Motionsidrott har även stor betydelse när det gäller att utveckla självkänslan, lära sig sociala färdigheter, tillägna sig hälsosammare levnadsvanor och en sund […]

Read More

Föreningsliv

Det finlandssvenska föreningslivet är mycket omfattande, och många föreningar och intressegrupper riktar sig till unga finlandssvenskar eller arbetar med frågor som är av speciellt intresse för de unga. Att på frivillig basis gå med i en förening är ett utmärkt sätt att engagera sig i något som man tycker att är både roligt, intressant och […]

Read More

Klubbverksamhet

Att koppla av efter skolan är nödvändigt för att man effektivt skall kunna återhämta sig från dagens informationsflöde. Skolornas klubbverksamhet erbjuder mångsidig fritidsverksamhet som man kan tillägna sig utanför skoltid, och flera skolor har till exempel egna idrotts, -musik- och fotoklubbar. Kyrkan bedriver också ett brett ungdomsarbete och församlingarna har egna ungdomslokaler där en exempelvis […]

Read More