Läroavtal

Nästan alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal, och lämpar sig både för unga och vuxna. Med läroavtalsutbildning avses en s.k. arbetsorienterad studieform, där yrkeskompetensen huvudsakligen uppnås genom inlärning i arbetet på en arbetsplats. Utbildningen kompletteras av yrkesinriktade teoretiska studier, ofta vid en läroanstalt i form av närstudiedagar. Läroavtalsutbildningen leder till samma yrkesinriktade examina […]

Read More

Praktik

Vad är praktik? Praktik innebär praktisk övning i ett yrke, vilket helt konkret betyder att den studerande arbetar med uppgifter som hänför sig till studierna. Mängden praktik som utförs varierar beroende på utbildningsområde- och nivå. Praktiken kan vara en obligatorisk del av undervisningen eller fungera som en form av frivilliga tilläggsstudier, beroende på inriktning. Varför […]

Read More

Studier utomlands

Allt fler unga är intresserade av möjligheten att studera utomlands. Upplevelsen är oftast oförglömlig och man samlar på sig många nya erfarenheter, fina minnen och nya vänner för livet. Den som är intresserad av tanken att åka utomlands bör först fundera vad man vill göra utomlands och hur länge man vill stanna. Det finns nämligen […]

Read More

Studieteknik och tidsplanering

Att studera och lära sig nya saker är roligt och intressant, men också krävande. Det mesta man lär sig kräver tid och ansträngning för att man verkligen skall klara av att bemästra det. Din attityd till din situation och dina studier är avgörande för hur du formar din framtid. I slutändan är det nämligen du […]

Read More

Tredje stadiet

Högskolestudier skiljer sig på flera sätt från studier på andra stadiet. Studietakten är betydligt hårdare, men samtidigt har du större frihet att själv välja tidsschemat för dina studier. Det betyder också att du själv ansvarar för dina framsteg och att studierna framskrider som planerat. Allt det nya med studierna kan kännas överväldigande i början men […]

Read More

Andra stadiet

Efter att man fullgjort sin läroplikt, d.v.s. gått ut grundskolans 9 obligatoriska år, behöver man inte längre gå i skola om man inte vill. De flesta väljer ändå att studera vidare på andra stadiet, antingen vid ett gymnasium eller yrkesskola. Efter grundskolan finns det även andra möjligheter utöver gymnasie- och yrkesutbildning, till exempel tionde klassen, […]

Read More

Studentskrivningar

  Abiturientåret är en händelserik tid för tredje årets gymnasieelever, fullspäckat med information och många beslut som måste fattas med tanke på studentskrivningarna och framtiden. Ifall du inte genast lyckas i skrivningarna eller hittar den rätta studieinriktningen så ge inte upp hoppet, det kommer alltid nya tillfällen och chanser. Gymnasieutbildningen avslutas alltid med en studentexamen […]

Read More

Studiestöd

Att upprätthålla en stabil personlig ekonomi då man studerar på heltid är inte alltid lätt. Studiestödet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) finns till för att underlätta den ekonomiska situationen för studeranden. På denna sida hittar du information om studiestödet. Vad är studiestödet? Ifall du studerar på heltid vid ett gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola så har […]

Read More