Välmående

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande snarare än avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder”.

Så lyder Världshälsoorganisationen WHOs definition av hälsa. Att må bra fysiskt, psykiskt och socialt är inte alltid så lätt eller så svart-vitt som man kanske skulle tro. Det finns mycket som påverkar en hälsa och även många olika former av stöd man kan få ifall man behöver det.

På denna sida hitta du information om fysisk och psykiskt hälsa och stresshantering, om kost, motion, kroppsbild och ätstörningar. Du hittar även nyttiga länkar till organisationer som erbjuder svenskspråkiga tjänster.

Ätstörningar ›

Motion ›

Kost ›

Stresshantering ›