Ungdomsakademin

Ungdomsinformation, handledning och normmedveten fortbildning på svenska

Med fokus på bemötande, delaktighet och jämlikhet vill vi stöda ungas utveckling till aktiva medborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas. Ungdomsakademin erbjuder unga och professionella kunskap genom normmedveten och inkluderande pedagogik.

Ungdomsakademin, som utgör ett av Undervisnings- och kulturministeriet kompetenscenter,  betjänar målgruppen svenskspråkiga unga mellan 13 och 29 år, samt professionella inom ungdomssektorn. Uppdraget innebär att upprätthålla ett likvärdigt och kvalitativt utbud av information, handledning och fortbildning i hela Svenskfinland. Verksamheten förverkligas förutom genom personlig handledning för unga, genom föreläsningar och verkstäder såväl på servicepunkterna som genom skolbesök, samt genom arrangerande av seminarier och kompetenshöjande utbildningar för professionella som arbetar med unga.

Ungdomsakademins verksamhet finns lokalt, regionalt och på webben. Servicepunkter finns i Helsingfors, Borgå, Kyrkslätt och Åbo.

Historia: Ungdomsakademin är från och med år 2017 UngInfos och De Ungas Akademis nya namn. Detta som ett resultat från att De Ungas Akademi överfördes till Föreningen Luckan r.f. Genom integreringen skapar ungdomstjänsterna en starkare enhet för ungdomsarbete på svenska i Finland.