Frågas expertredaktion

Allianssi

Finlands Ungdomsarbete Allians rf.

Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors

info@alli.fi

Codex

Juristklubben Codex rf.

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

rattshjalp@codex.fi

EHYT

Förebyggande Rusmedelsarbete EHYT rf.

Elimägatan 25-27, 00510 Helsingfors

ehyt@ehyt.fi

FKS

Förbundet Kristen Skolungdom rf.

Bokarbetaregatan 4 A 3, 00170 Helsingfors

http://www.fragaprasten.fi/

FSU

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf.

Nyladsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors

fsu@fsu.fi

Krisjouren

Krisjouren för unga

Albertsgatan 33, 00180 Helsingfors

helsinkimissio@helsinkimissio.fi

Marthaförbundet

Finlands Svenska Marthaförbund rf.

Bölegatan 2, 00240 Helsingfors

Natur och Miljö

Natur och Miljö

Annegatan 26, 00100 Heisingfors

nom@naturochmiljo.fi

Peluuri

Peluuri-hjälp och stöd för spelberoende

Kajsaniemigatan 2 b, 3.vån. 
00100 Helsingfors

peluuri@peluuri.fi

Pohjola-Norden

Pohjola-Norden

Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors

pn@pohjola-norden.fi

Regnbågsankan

Regnbågsankan rf.

regnbagsankan@gmail.com

regnbagsjour@gmail.com

Stationens barn

Stationens Barn rf.

Berggatan 8 A 14, 00100 Helsingfors

info@asemanlapset.fi

Thorax

Medicinarklubben Thorax rf.

Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors

thorax@thorax.fi

Tonårspoli

Folkhälsans Tonårspoliklinik i Helsingors

Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

tonarspoli@folkhalsan.fi

Ungdomscentralen

Helsingfors Svenska Ungdomscentral

Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

Syömishäiriökeskus

Syömishäiriökeskus – Ätstörningsmottagning

Fredriksgatan 20 A 10

00120 Helsingfors

info@syomishairiokeskus.net

Medverkande städer och kommuner