Vår verksamhet 2018 stöds av:

Fonder och stiftelser

Aktiastiftelsen i Vanda

Aktiastiftelsen i Vasa

Caritas Finland

Föreningen Konstsamfundet

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse rs. 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Stiftelsen Tre Smeder

Svenska kulturfonden

Offentliga finansiärer

Undervisnings- och kulturministeriet

Borgå Stad

Esbo Stad

Grankulla Stad

Helsingfors Stad

Kyrkslätt Kommun

Vanda Stad

Åbo Stad

 

 

 

Ungdomsakademin tackar varmt alla bidragsgivare