SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIÄRER

Våra samarbetspartners

Sluta Pantta chattare

Sluta Panta administreras av Luckans ungdomsakademi i samarbete med Svenska Yles radiokanal X3M. Andra samarbetspartners på chatten är Folkhälsan, Väestöliitto, Barnavårdsföreningen, Decibel, Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet och Ätstörningscentrum.

Frågas expertredaktion

Allianssi

Finlands Ungdomsarbete Allians rf.
Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors
info@alli.fi

Codex

Juristklubben Codex rf.
Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors
rattshjalp@codex.fi

EHYT

Förebyggande Rusmedelsarbete EHYT rf.
Elimägatan 25-27, 00510 Helsingfors
ehyt@ehyt.fi

FKS

Förbundet Kristen Skolungdom rf.
Bokarbetaregatan 4 A 3, 00170 Helsingfors
http://www.fragaprasten.fi/

FSU

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf.
Nyladsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors
fsu@fsu.fi

Krisjouren

Krisjouren för unga
Albertsgatan 33, 00180 Helsingfors
helsinkimissio@helsinkimissio.fi

Marthaförbundet

Finlands Svenska Marthaförbund rf.
Bölegatan 2, 00240 Helsingfors

Natur och Miljö

Natur och Miljö
Annegatan 26, 00100 Heisingfors
nom@naturochmiljo.fi

Peluuri

Peluuri-hjälp och stöd för spelberoende
Kajsaniemigatan 2 b, 3.vån. 
00100 Helsingfors
peluuri@peluuri.fi

Pohjola-Norden

Pohjola-Norden
Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors
pn@pohjola-norden.fi

Regnbågsankan

Regnbågsankan rf.
regnbagsankan@gmail.com
regnbagsjour@gmail.com

Stationens barn

Stationens Barn rf.
Berggatan 8 A 14, 00100 Helsingfors
info@asemanlapset.fi

Thorax

Medicinarklubben Thorax rf.
Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
thorax@thorax.fi

Tonårspoli

Folkhälsans Tonårspoliklinik i Helsingors
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
tonarspoli@folkhalsan.fi

Ungdomscentralen

Helsingfors Svenska Ungdomscentral
Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors
nuorisoasiainkeskus@hel.fi

Syömishäiriökeskus

Syömishäiriökeskus – Ätstörningsmottagning
Fredriksgatan 20 A 10
00120 Helsingfors
info@syomishairiokeskus.net