Skolsamarbeten

Ungdomsakademin erbjuder kompletterande föreläsningspaket och normkritiska diskrimineringsförebyggande workshopar till svenskspråkiga skolor. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till elever i högstadiet och andra stadiet.

Respekt

Respekt är ett normkritiskt utbildningsmaterial för ungdomar och består av interaktiva metoder för att behandla diskriminering och fördomar. Målet är att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga till reflektion och uppmuntra aktivt medborgarskap.

Nätrespekt

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, kommunikation, relationer och hur en själv kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå.

Föreläsningspaket

Föreläsningarna har som syfte att stöda eleverna och ge dem medborgar- färdigheter de behöver nu och i framtiden och fungerar som ett komplement till läroplanen. Föreläsningarna är riktade till elever i andra stadiet och ger dem kunskap om ämnen som arbetssökning och arbetslagstiftning samt boende och ekonomi.

Fair Sex

En workshop om sex, kommunikation och ömsesidighet. Workshopen syftar till att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer. Med fokus på kommunikation och lyhördhet får gruppen diskutera sociala aspekter av sex och hur samtycke kan uttryckas.

Ledarskaps- utbildningar för vänelever och tutorer

Utbildningarna syftar till att stödja studerande som ska ta emot nya elever i sin skola

LedA

LedA är en ledarskapsutbildning för unga. Under utbildningen läggs grunden för ett ledarskap som kan användas i allt från föreningar till privat- och yrkeslivet. Utbildningen erbjuds till andra och tredje stadiet, samt till föreningsaktiva ungdomar.