Utbildningar

Ungdomsakademin erbjuder föreläsningar och diskrimineringsförebyggande workshoppar till svenskspråkiga skolor. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till elever i högstadiet och andra stadiet.
För bokningar kontakta:
Liselott Lindén
Koordinator
liselott.linden(a)luckan.fi,
tfn 0400-593 919

Behov av fortbildning?
Kompetenscentren Koordinaatti och Föreningen Luckan samarbetar kring att kartlägga vilka behov våra mål- och intressegrupper samt samarbetspartners har i fråga om fortbildning inom informations- och vägledningsverksamhet för unga. Enkäten finns på både finska och svenska, och det här är möjligheten att lyfta fram era behov och påverka fortbildningsutbudet i framtiden, och på vilka språk fortbildning önskas. Enkäten kan du svara på till 18.6.2018 och det tar ca 10 min att svara på frågorna. Dela gärna vidare information om kartläggningen till kolleger och samarbetspartners. Informationen behandlas konfidentiellt enligt gällande förpliktelser.
Länk till enkäten

Respekt

Respekt är ett normkritiskt utbildningsmaterial för ungdomar och består av interaktiva metoder för att behandla diskriminering och fördomar. Målet är att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga till reflektion och uppmuntra aktivt medborgarskap.

Nätrespekt

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå.

Medborgarfärdigheter

Föreläsningarna har som syfte att stöda eleverna och ge dem medborgarfärdigheter de behöver nu och i framtiden och fungerar som ett komplement till läroplanen. Föreläsningarna är riktade till elever i andra stadiet och ger dem kunskap om ämnen som arbetssökning och arbetslagstiftning samt boende och ekonomi.

Fair Sex

En workshop om sex, kommunikation och ömsesidighet. Workshopen syftar till att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer. Med fokus på kommunikation och lyhördhet får gruppen diskutera sociala aspekter av sex och hur samtycke kan uttryckas.

Ledarskapsutbildningar för vänelever och tutorer

Utbildningen är ämnad för studerande som ska ta emot nya elever i sin skola, vänelever i högstadiet samt tutorer i gymnasiet och andra stadiet. Syftet är att eleverna efter utbildningen ska ha verktyg för att jobba mobbningsförebyggande och utifrån ett jämlikt bemötande.

LedA

LedA är en ledarskapsutbildning för unga. Under utbildningen läggs grunden för ett ledarskap som kan användas i allt från föreningar till privat- och yrkeslivet. Utbildningen erbjuds till andra och tredje stadiet samt till föreningsaktiva ungdomar.