Här hittar du svenska stödtjänster som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det. Du får gärna meddela oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Decibel
En ungdomsinformation- och rådgiviningstjänst för unga i elva kommuner i Österbotten. Ger hjälp och stöd enligt ungas behov, bl.a. med tjänsten Våga fråga.

Helsingforsmission
Via Helsingforsmission har du möjlighet att få en egen stödperson som fungerar som ditt stöd vid olika svåra situationer i vardagen eller som din följeslagare då du möter nya utmaningar.

Koppari
Hjälper unga i Borgå, Sibbo och i Österbotten att hitta passande tjänster på svenska.

Krisjouren för unga
Konfidentiellt samtalsstöd för unga och unga vuxna i åldern 12-29 samt deras familjer. Face to face besök, samtal per telefon eller e-post.

Kyrkans samtalstjänst
telefonjour 0400 22 11 90, alla dagar kl. 20-23
chat måndag-torsdag kl. 19-21

Peluuri.fi
Anonym och kostnadsfri hjälplinje 0800 100 101 när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12-18.

Penno.fi
Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Pojkarnas telefon 0800 94884 tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30.
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år.
Pojkarnas chat  på svenska på onsdagar 13:00-15:00.

Studieinfo
Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen där finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Stöd för lärande
Utbildningsstyrelsens och Valteri centers rådgivningstjänst för ledning och personal inom den grundläggande utbildningen samt för vårdnadshavare. Vardagar kl. 9–15 på tfn 0295 332 900. Erbjuds av Utbildningsstyrelsen och Valteri center.

Svenskspråkig Varjomaailma-grupp för unga i åldern 13-17 år. Gruppen är för dig som funderar, blir ångestfylld, arg, frustrerad över dina närmaste vuxnas rusmedelanvändning. Gruppen påbörjas under hösten 2018.